Hva er en transperson?

Ordet transperson er en paraplybenevnelse for transvestitter, crossdressere og transeksuelle.

En transperson er en person som ønsker å presentere et annet kjønnsuttrykk enn det kjønn man er født med. Dette kan gå begge veier.

Ofte blir uttrykkene transvestitt eller crossdresser brukt i dagligtale, men i Norge er det mest korrekte å bruke fellesbetegnelsen, trans eller transperson.

Transeksuell er en benevnelse for mennesker som har gjennomgått hormonterapi, samt kjønnsbekreftende kirurgi for at den indre kroppen skal være mer i linje med det ytre. Dette er en prosess som kan ta flere år.

Chains tilbyr et trygt og frigjørende miljø der transpersoner kan få utfolde seg og være seg selv, selv om det kan føles vanskelig å få aksept for den man er i storsamfunnet.